Overn ons

Een uitzonderlijke terroir

In de loop der millennia zijn er veel lagen sediment afgezet, die de diversiteit van het landschap en de verschillende kleuren van de bodem verklaren.
Overal is de grond bezaaid met kwarts en ronde kiezels,gemengd met een lichte en zanderige grond op het oppervlak dat de wijnen een speciale finesse geeft.

10.000 jaar geleden, vond er een aanzienlijke rivier erosie plaats, dat het grondgebied zwaar ontleed heeft. Dat heeft geleid tot het huidige verhoogde landschap met een zeer goed relief en drainage.

De relatieve droogte van het land en de diepe beworteling van de wijnstok, vormen samen met de hellingenhet ideale recept voor grote wijnen.

Enter the legend

Château La Haye